Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017 01:33

Μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο στα εστιατόρια από το 2018 Κύριο

Γράφτηκε από

Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης από 1 Ιανουαρίου 2018 σταματάει το σερβίρισμα χύμα ελαιόλαδου στα εστιατόρια και της ταβέρνες της χώρας μας. Θα είναι υποχρεωτική η χρήση μικρών σφραγισμένων συσκευασιών μιας χρήσης με τυποποιημένο ελαιόλαδο.  Η χρήση επώνυμου λαδιού δεν αφορά το νωπό λάδι με το οποίο θα μαγειρεύονται τα φαγητά, αλλά το λάδι που στο εξής θα σερβίρεται στο τραπέζι εφόσον το ζητά ο καταναλωτής. Αυτό συνεπάγεται μεν αυξημένο κόστος για τον καταναλωτή αν το εστιατόριο αποφασίσει να χρεώσει τη συσκευασία, όμως μιλάμε για επιβαρύνσεις μικρότερες του ενός ευρώ από τη στιγμή που το κόστος εμφιάλωσης δεν ξεπερνά τα 30 με 50 λεπτά για φιάλες των 100-250 ml.

Επιπλέον, όπως εξηγούν πηγές που έχουν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η επιτραπέζια χρήση ελαιόλαδου δεν υποκαθιστά την χρήση του νωπού ελαιόλαδου στην κουζίνα και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωτικό για τον καταναλωτή να χρησιμοποιήσει την επιτραπέζια συσκευασία.

Πρόκειται, πάντως, για μια απόφαση που ήδη προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Ενώ από τη μια μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ της τυποποίησης ως μέτρο που περιορίζει τις δυνατότητες κατανάλωσης νοθευμένων και αμφίβολης ποιότητας χύμα ελαιόλαδων, ταυτόχρονα εκφράζονται επιφυλάξεις για εξοβελισμό των μικρότερων παραγωγών και «μονοπώληση» της συγκεκριμένης αγοράς από μεγάλες οργανωμένες βιομηχανίες επώνυμων προϊόντων.

Η τυποποίηση, από την άλλη, μόνο αρνητική δεν μπορεί να είναι στη μαζική εστίαση, παρά μόνο για όσους έχουν συμφέρον να διακινούν χύμα λάδι απευθείας στην κατανάλωση.

Τα οφέλη όμως, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον παραγωγό, το συσκευαστήριο αλλά και τον έμπορο είναι σημαντικά.

Ειδικά από την οικονομική οπτική της η τυποποίηση, που αποτελεί διαχρονικά και το μεγάλο μειονέκτημα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής, μπορεί να δημιουργήσει μια εντελώς νέα αγορά.

«Ας αναλογιστούμε την παραγωγική αλυσίδα που θα αναπτυχθεί, τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν και την προστιθέμενη αξία που θα προκύψει πάνω στο προϊόν» υπογραμμίζει στην «Εφ.Συν.» ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης.

Είναι επίσης και μια ευκαιρία για τους παραγωγούς, μικρούς ή μεγαλύτερους, οργανωμένους ή μεμονωμένους, να δημιουργήσουν πιστοποιημένα και ανταγωνιστικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Την εφαρμογή της ρύθμισης, που είχε αρχίσει να συζητείται από το 2014, έχουν ζητήσει τόσο η ΓΣΕΒΕΕ όσο και οι εκπρόσωποι ελαιοπαραγωγικών φορέων, ενώ έχει και τη σύμφωνη γνώμη του κλάδου των εστιατορίων.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για το λάδι, που θα εφαρμοστεί από το 2018

● Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώλησή τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή (πρόστιμο 2.000 € ανά παράβαση).

● Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση.

Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 49 (πρόστιμο 2.000 € ανά παράβαση).

● Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις μπορεί να διακινείται για τον σκοπό αυτό, εκτός από τη συσκευασία χωρητικότητας έως 5 λίτρων, και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων (πρόστιμο 500 € ανά παράβαση).

● Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία (πρόστιμο 500 € ανά παράβαση).

πηγή Εφημερίδα των Συντακτών