Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017 00:19

Drones & UAVs. Επιστημονικές εφαρμογές & κοινωνικές προεκτάσεις

Γράφτηκε από

Η θεματολογία της Διημερίδας έχει σαν κεντρικό άξονα τις εφαρμογές της Τηλεπισκόπισης και σε επέκταση της Γεωματικής. Επιμέρους υποενότητες αφορούν εφαρμογές στους χώρους των γεωεπιστημών, κατασκευές, μελέτες, πολιτική προστασία και περιβάλλον. Δυστυχώς έχει κόστος συμμετοχής 25 € ανά άτομο και η συμμετοχή στα workshops είναι 15 €

Το πρόγραμμα της Διημερίδας απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και ιδιώτες. Σχεδιάζεται με γνώμονα να προσφέρει κύκλους επιστημονικών ανακοινώσεων παράλληλα με την άμεση επαφή των επισκεπτών με εκθέτες, εμπορικούς επισκέπτες και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής σε εφαρμογές τηλεπισκόπησης.

Η Διημερίδα αφορά:

    Ακαδημαϊκούς, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς με ένδιαφέροντα και έρευνα που σχετίζονται με συστήματα ψηφιοποιημένης πληροφορίας προερχόμενης από τηλεπισκόπιση,
    Φοιτητές και σπουδαστές με μηδενική μέχρι σημαντική εμπειρία σε ανάλογα συστήματα,
    Χρήστες Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών,
    Επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες των σχετικών τεχνολογιών,
    Επισκέπτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υπόβαθρο τεχνογνωσίας και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία των UAV για τις δικές τους εφαρμογές.

Ενδιαφέρει ακόμα όσους και όσες ασχολούνται με Drones για αναψυχή, δημιουργική απασχόληση ή ιδιοκατασκευές και αγωνιστικές δραστηριότητες.

Εδώ μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες